Nguyễn Bạt Tụy – Những nhà xưa ở Quảng Nam

Lời chũ Blog: Tôi vừa nhận từ  một thư viện đại học Mỹ  tài liệu do tôi yêu cẩu: Đó là bài nghiên cứu của học giả Nguyễn Bạt Tụy  về Những Nhà Xưa ở Quảng Nam đăng trên Văn Hóa Nguyệt San số 59, 60 năm 1961. ..
Tạm thời  tôi chỉ đăng hai trang đầu tiên và hình vẽ  để bổ túc vào sự thiếu sót của bài mà các trang mạng đã post trên NET. Nhất là hình vẽ. Trong bài  tác giả Nguyễn Bạt Tụy đã mượn hình vẽ rất nhiều lần để mô tả về cách kiến trúc, nhưng trong bài post trên các trang mạng này không có lấy một hình ! Đó là chưa nói về việc bỏ nhiều đoạn rất quan trọng. Hy vọng một ngày tôi sẽ post trọn bài nghiên cứu rất công phu này .

nbt-5nbt-6

nbt-7

%d