Những trái hồng từ sư bà không hề quen biết gởi biếu Y.

hong

Hồng mềm gởi tận xa xôi
Mang theo tình nghĩa của người chưa quen
Cây lớn lên từ đất hiền
Trái lớn lên với lời kinh khói trầm
Võ hồng rực ánh đạo vàng
Rực lên những trái tim hồng Quán Âm

%d bloggers like this: