Hai thằng tuổi ngựa…

Gởi bạn già Phạm văn Nhàn (với lời chúc lành)

pvn-thtTrung úy Phạm văn Nhàn và thiếu úy THT chụp chung khi   THT đi phép tại Nhatrang. (?)
Hình chụp vào khoảng năm 1970 (?)

Tôi post hình tôi bạn
Bạn tươi cười rất “bô”
Còn tôi như  cành khô
Làm Dạ Lan xấu hổ !

Bạn chòang vai, choàng cổ
Làm tôi thấy ngượng nguời
Nhìn cái miệng tui cười
Sao mà như con gái…

Không ngờ cái choàng ấy
Lại theo mãi đến giờ
Giúp tôi hiểu trên đời
Đẹp chao ơi tình bạn !

%d bloggers like this: