Theo em … đứt ruột (3)

IMG_0687

Anh còn tai này em cứ nói đi
Anh không nghe thì tai anh sát kề cho rõ
Em cứ nói đi, dù chỉ là hơi thở
Dù tiếng mất tiếng còn dù chữ ngã chữ nghiêng
Em cứ nói đi, anh sẽ  thông ngôn
Anh còn bên em, anh đâu chạy  trốn
Em cứ nói đi, dù hết rồi tiếng hát
Dù hết rồi, những điện thoại reo vang
Ta sống bằng gì, bằng áo bằng cơm
Không, nếu không có lời ca chắc buồn biết mấy

Em nằm đấy, trời ơi, sao mấy năm trời cứ nằm mãi vậy
Cửa đóng rồi, làm sao đón ánh nắng vào đây
Tay trái liệt rồi, sao tay phải vạ lây
Sao chân phải không cho chúng ta một niềm hy vọng?

Tha lỗi cho anh,  anh là thằng đàn ông bất lực
Hai tay này làm sao đỡ em lên
Hai chân này làm sao khỏi ngả nghiêng
Để em bám vào anh  trong những ngày còn lại

Anh không biết anh có còn  sức mạnh
Anh sắp ngã rồi, anh đang gắng sức dồn hơi
Chơi một trận cuối cùng trước khi bỏ cuộc chơi…

+++++++++++++++++++++++++++++

 

%d bloggers like this: