Phần thưởng tinh thần

Tôi nhờ Net mà học hỏi, mà giải quyết nhiều điều về thực dụng. Tôi post văn thơ, để mua vui cùng thế giới ảo. Nay tôi post kinh nghiêm về in ấn, về những vấn đề liên quan đến computer, về layout, hay về printer, bởi vì xét ra, trên NET, có khi không có hay thiếu hay không thể giải đáp thòa đáng…

Giữa bộ sáng tạo 38 tập mà tôi có sẵn đầy đũ, 56 tập Vấn Đề tôi đã chụp và bỏ vào máy, và một lời giải giúp cho người có một máy in đang cần máy trở lại bình thường, họac đang gặp vấn đề về layout, hay về một software Snagit, hay lọai giấy mực keo nào thích hợp… tôi thấy mình cần giúp người đang gặp nkhó khăn hơn. Chuyện văn chương là chuyện chẳng gì cấp bách hay cần thiết. Có cũng được, mà không có cũng chẳng sao, nhưng chuyện giải quyết  một vấn đề kỹ thuật, chẳng hạn làm  cách gì để lập một wireless network. Sự khác nhau giữ DSL và Wireless về vận tốc của data, network nào hữu hiệu để in một file lớn… Đó là những câu hỏi tôi nhận được từ cõi ảo. Đó là việc đáng để chia sẻ. Họ cần tôi. Bởi tôi cũng đã từng vô vọng đi tìm thầy mà không bao giờ có, nên hiểu hơn bao giờ sự cần này.

Ôi, ấm áp biết bao khi đọc một lá thư nào đó, từ một cõi ảo phiêu bồng nào đó. Chẳng hạn, sáng nay:

HI, Thank you for posting your experience with the OKI lock position Error it was very helpful this morning.

Brad

Không phải thần thánh hay tài ba để mà nói về một kinh nghiệm. Nhất là cái kinh nghiệm giúptiết kiệm  rất nhiều tiền bạc và công sức. Khi một message báo cho biết là cái cartrige mực bị locked có nghĩa là ta phải chi tiền để mua cái ống mực mới, và phải mua ngay của công ty họ sản xuất… Tôi đã giải quyết. Bằng biết bao lần thử, bao nhiêu lần đứng bên cạnh máy mà canh, và hết thay ông mực này đến ống mực khác để xem cách giải quyết của mình có đúng hay không, có hữu hiệu hay không.
Làm sao mà nói lên nỗi vui khi mình tìm ra cách “chơi” lại cái ý đồ muốn thu lợi nhuận của công ty bán mực. Và tôi đã post. Và được chấp nhận.
Kinh nghiệm này mới là kinh nghiệm hữu ích.  Ít ra tôi cũng giúp được một người đang vô vọng.
Đói là lý do tôi chỉ post những kinh nghiệm về kỹ thuất trên Blog nay trong thời gian gần đây.
Có phải vậy không ?
%d bloggers like this: