Hai điều tôi học hôm nay: Tiff và Bookfold

Thứ nhất là tại sao các picture hay những bản sao chụp lại được lưu trử băng dạng TIFF, thay vì những dạng graphic rất thông thường khác như JPG hay PNG v.v… Bạn cứ thử chụp một tranh hình qua MS Office imaging hay MS Office scanning, bạn sẽ thấy bản chụp được saved tự động dưới dạng TIFF.
Tôi mới tìm ra câu trả lời. Không phải qua sasch vở, tài liệu, mà qua kinh nghiệm. Đó là TIFF được dùng cho MULTIPAGES. (Nhiều trang).  Ví dụ tôi muốn chụp 200 trang từ cuốn sách cũ. Tôi không cần sau khi chụp một trang rồi save trang đó, rồi tiếp tục trang khác. TIFF giúp tôi cứ chụp trước, chụp cho hết số trang mình cần, rồi save một lần. Điều này giúp tôi tiết kiệm công sức rất lớn.

HÌnh dưới đây là một file TIFF  gồm 30 trang  được scan. Tôi lưu dưới cái tên Luocdo-1. TIFF.
Sau khi mở ra cai file Luocdo-1. Tiff (qua nhu liệu MS office Imaging) , tôi có thể review mỗi trang. Nếu muốn edit từng trang tôi dùng IrFanview.

imaging-tiff

Nhưng một câu hỏi, có software nào có thể edit cái file Multipages dưới dạng TIFF này không.

Có. Có một nhu liệu miễn phí: Irfanview,

Bạn có thể download và xài. Nhớ là download từ website của Irfanview. Đừng down load từ một nguồn mà mình không biết. Coi chừng Virus đấy.

Thứ hai là nếu bạn muốn in những bài văn được save dưới dạng pdf (acrobat), sau khi bạn click print, bạn sẽ nhận ra một phần hành đặc biệt, mà những version cũ không có: Dó là in theo kiểu booklet.

(Acrobat pdf version mới, có thêm booklet)

version moi print pdf

Booklet là tập mỏng. Nó không phải là cuốn sách dày trăm trang, 200 trang. Nó chỉ dày khoang 20 trang là tối đa.Với số trang giới hạn, booklet không thể dán keo, dán bìa như sách thường.

Tôi mới phác hiện ra option này hôm qua. Bởi lẽ từ trước đến nay tôi chỉ dùng acrobat version cũ như 5.0. Version cũ không có phần hành in theo kiểu Booklet.

(acrobat pdf version cũ version 5.0 không có option BOOK LET)

print pdf version cũ

Nhưng  nếu tôi không muốn layout theo kiểu booklet mà theo theo kiểu book Fold như trong WORD, thì tôi không thể dùng acrobat reader này. Làm sao tôi có thể layout theo cách Booket với. 800 trang ?

Ở đây tôi cần layout theo cách Bookfold, với mỗi tậo con dày 24 trang chẳng hạn để tôi có thể  khâu chỉ.. Không thể dán keo với những cuốn sách dạy cộm như tự điển. như thế.

Tôi thử search google có software nào giúp book fold một file dày cộm dưới dạng pdf hay không. Không có.

Đây là một sự thách đố của trí tuệ đấy bạn. Bạn có thể giúp tôi không. Nếu tôi có 800 trang pdf, tôi muốn đóng bằng chỉ, mỗi tập con gồm 24 trang, nhờ bạn giúp layout theo kiểu bookfold, như WORD đã làm… Nhưng nhớ là đừng  đụng chạm gì đến WORD. Chỉ dùng pdf. .
Và nếu bạn ngon lành hơn, thử viết program dùng cho pdf về Book fold thay vì booklet.

Nhiều người sẽ nhớ ơn bạn, trong đó có tôi.

%d