Để trả lời câu hỏi tại sao WORD lại thay đổi…

Bạn già,

Bạn hỏi là bài bạn đánh máy bẳng WORD 97, khi dùng Windows XP thì giòng/hàng (line) ở vị trí này (ví dụ hàng 24) còn khi dùng computer chạy bằng  windows 97, hay 8.1 thì nó nhảy qua hàng  hay trang khác.

Dưới đây là ví dụ của hai windows nhưng cùng đọc một file WORD.

Nếu computer là Dell dùng WINDOWS XP:   Hai dòng “Đọc: Có Một mùa Trăng Xa như Biển/ Của Cái Trọng Ty ” nằm trên footer với số trang 146

CTT-Windows XP

Nhưng nếu computer là Dell dùng Windows 97 thì hai dòng trên nhảy qua trang 147 như chúng tôi layout:

Noi dung CTT windows 7

Như vậy mỗi Windows, hay mỗi hiệu computer hay printer đều ảnh hưởng vào sự kiện không đồng nhất này. Nếu bạn xài máy in là HP 5SI, bạn sẽ thấy những trang WORD  hoàn toàn khác vị trí nếu máy computer của bạn xài máy in hiệu Cano hay Dell…

Vỉ vậy, bạn cần phải có một software để bắt những trang WORD này vào vị trí cố định, không xê dịch, dù chạy ở bất cứ Windows nào.

Software đó là acrobat pdf.

 

(Kỳ đến: Nhu liệu miễn phí để đổi WORD sang pdf)

%d bloggers like this: