Các tác phẩm của Thanh Lãng

các tác phẩm và bản thảo của Linh mục Thanh Lảng trong Tủ Sách Di sản văn học miền Nam:

1.  Biểu Nhất Lãm Văn học Cận Đại

PTDC7440

 

PTDC7462

2. BẢN LƯỢC ĐỒ VĂN HỌC VIỆT NAM

 

 

Biap-38-39

 

 

3.

TIỂU THUYẾT VIỆT NAM  (1912-1932)  (BẢN THẢO)

p-0

 

 

 

 

%d bloggers like this: