Sự thách đố của trí tuệ (1): Sáng Tạo tập 17, xuân Mậu Tuất

Hôm nay dứt điểm phần layout ST tập 17, xuân Mậu Tuất. Dày 160 trang.  Bắt đầu cho máy in chạy. Xem như 80 % tạm bằng lòng.

Càng bắt tay vào việc càng học nhiều điều. Thường thường người đời nhìn khả năng qua  bằng cấp và kinh nghiệm.
Với tôi thì khác.

Đó là nhờ ở sự thách đố của trí tuệ.
Ví dụ cái bìa tạp chí Sáng Tạo số 17, xuân Mậu Tý như thế này:

pg-last + bia so 17

 

TRước hết ta phải tô màu vàng vào hai chữ Sáng Tạo. Thường thường người ta nghĩ đến photoshop. Nhưng quá tốn thì giờ phải tô màu, phải retouch, phải nổ cả tròng mắt. Một hai ngày sợ cũng chưa xong. Cách của tôi thật dễ: 1/invert to negative image 2/convert to black and white 3/ replace white to yellow. That is it !  Chỉ cần 5 phút là xong  như hình dưới dây:

a-195 test xx

%d