Tủ sách Di sản văn chương miền Nam: Tạp chí Sáng Tạo (toàn bộ 38 tập)

Sáng Tạo có mặt với tất cả 38 số chia làm hai giai đoạn:
Giai  đoạn I (1956-1959): Sáng Tạo Bộ cũ  gồm 31 số
Giai đoạn II (1960-1961): Sáng Tạo Bộ mới gồm 7 số sau 8 tháng đình bản..

Các tác phẩm liênquan đến tạp chí  Sáng tạo được lưu trử  trong Tủ Sách DSVCMN (chỉ in theo yêu cầu):

– Thơ từ Sáng Tạo  (thơ của tất cả tác giả có mặt trên 36 số)
– Tuyển truyện Sáng Tạo (chụp lại từ bản gốc)
– Thảo luận Sáng Tạo (chụp lại từ bản gốc)
– Thư Quán Bản Thảo số 60 chủ đề Tạp chí Sáng Tạo (dày 350 trang)

443331020 (1)

%d bloggers like this: