Hãy uống dùm ta cốc rượu chia vui

 

Hôm nay những tập Thư Quán Bản Thảo đầu tiên đã thành hình từ căn hầm ở miền đông bắc……. Hôm nay ta xếp lại thành chồng, ngây ngất cùng một niềm vui quá chừng to lớn này.

Cám ơn bà vợ của ta. Lúc này ăn được ngủ được. Cười khúc kha khúc khích khi xem tuồng diểu trên TV.
Cám ơn hai ca1nt tay của ta vẫn còn mạnh để xốc nách, đỡ lưng vơ buổi sáng buổi chiều buổi tối… và để làm tên đao phủ ca91t những chồng báo dày cộm…

Cám ơn bạn bè… Nhưng xin đừng tội nghiệp, đừng thương hại. Thấy hình mà khóc. Hãy nhìn dưới dậy chồng báo ta mới vừa xén xong. Mỗi tập 320 trang !

 

securedownloadIMG_0477

%d