Sáng tạo bộ mới đóng bộ

Cuối cùng sau bao năm miệt mài tìm kiếm, Sáng Tạo bô mới (gồm 7 tập) đã được chụp, edit, sửa sang sắc đẹp, (hơn 900 trang), điều chỉnh kích thước, tăng đô sáng, biến đổi từ những trang giấy vàng ố, chữ lem luốc, nhòa nhạt để gom thành một bộ dày, khổ lớn, hầu có thể giúp những người lớn tuổi, dễ dàng hơn khi đọc .

Tưởng cần nhắc lại là Sáng Tạo có hai giai đoạn. Giai đoạn d0ầu với 31 số. Và giai đoạn hai, với 7 tập, được gọi là Bộ mới.  Bộ mới được tái tục sau 8 tháng tự đình bản, bắt đầu tháng 7-1960 và nằm xuống vĩnh viễn vào tháng 9-1961. Đây là một bộ, mà theo tôi, quan trọng nhất. Bởi vì bộ này đã làm cho ST đi vào lịch sử văn học, qua bốn cuộc thảo luận chưa bao giờ có trong lịch sử cổ và kim và cả bây giờ. Dù  chúng đã gây nên những phản ứng không thuận lợi cho ST, nhưng ít ra, lần đầu, chúng chứng tỏ chỉ có miền nam mới có những cuộc thảo luận văn học nghệ thuật một cách nghiêm túc, và rất dân chủ.

Xin vui lòng hiểu là bộ sách này chúng tôi không đưa lên NET. Cái công quá vất vả của chúng tôi phải được đền bù. Dễ lắm. Nếu cần thì cho chúng tôi tiền, để chúng tôi mua giấy, mực, và in, và đóng và cắt, và gởi bưu điện.
Thú thật không phải dễ dàng để in một bô sách với sức nặng hơn 800 MB !.
Có khi máy khét. Có khi máy chạy rất chậm như kéo lê một khối nặng.

 

 

Bia ST-BM Bia ST-BM-1Bia ST-BM-2BIA ST-BM-5

 

BIA ST-BM-3

 

 

 

%d bloggers like this: