Chúc mừng nhà thơ Viêm Tịnh

Hôm nay, tập thơ đầu tay của một nhà thơ mà tên tuổi quá quen thuộc trước 1975, đã được cơ sở Thư Ấn Quán xuất bản và bắt đầu  gởi tặng biếu đến một số thân hữu lựa chọn.

Đây là một món quà của một số anh em ở Mỹ gởi đến một nhà thơ ở quê nhà, bằng tất cả những tình thân thiết bằng hữu. Người đóng góp tranh bìa và phụ bản (Đinh Cường). Người trình bày bìa (Phạm Cao Hoàng). Người đánh máy, layout (Phạm văn Nhàn). Người sửa lỗi chánh tả, làm mục lục: TT Nguyệt Mai. . Người lựa giấy in,  in ấn, đóng cắt, và chăm sóc tổng quát (Trần Hoai Thư). Sách dày 130 trang, in bằng loại giấy rất hiếm ngoài thị trường. Và dĩ nhiên, Internet là nhịp cầu giúp cho tác phẩm được hoàn thành nhanh chóng. Một cái click là thơ từ Huế bay ra Houston. Một cái click là thơ từ Houston bay đến Ohio. Và từ Virgia, New Jersey, California.  Để rồi những tập sách lần lượt nằm yên trong những bao thư vàng, theo đường bay hạng nhất. Để  thăng hoa một thứ tình không bao giờ phai nhạt. Tình văn chương..

Xin được chia xẻ niềm vui .cùng với bạn thơ VT

THT

 

 

%d