Làm cách gì gởi một lần nhiều file dưới dạng graphic jpg quá nặng

compress sampleTặng bạn tôi đã vất vả scan từng trang thơ từ ST

 

Saukhi bạn scan một trang thơ trên Sáng Tạo chẳng hạn, trang thơ sẽ trở thành một graphic chứ không phài là text, WORD nữa. Tùy theo máy scan, nó sẽ được format dưới dạng TIFF, JPG, BMP (nếu B and W) etc..

Tôi nhìn cả hai chục file bạn scan và gởi , mỗi file trung bình là 2.1 đến 2.5 MB . Hai chúc file sẽ tối thiểu là 40 MB, mà Yahoo chỉ cho phép tối đa là 10 MB.và 10 files (???) tối đa cho một lần gởi.

Trong trường hợp này bạn phải gởi từng fille một. Hai mươi email, mỗi email kèm theo 1 file attached !

Vậy thì làm cách gì để ta chỉ gởi hai lần, mỗi lần 10 file ?

Đây là lời giài:

– Trước hết dùng nhu liệuMicrosoft Office Pictrure Manager. Nhu liệu này là một trong số những nhu liệu của Microsoft Office mà chắc chắn máy nào cũng đã bỏ vào (tôi ghét chữ cài, gài. Installation đâu phải là cài. Cài lược, cài khuy áo, ai lại đi cài nhu liệu bao giờ).

– Đ0ể cursor vào trang thơ mà bạn scan, click phải, bạn sẽ thấ một danh sách những nhu liệi áp dụng (application), mà máy đã bỏ vào. Tìm OPEN WITH. Click OPEN WITH->Microsoft Office Picture Manager.

Bạn đã đi đúng đường rồi đấy.

Click vào Edit picture (nằm ở phía trên), Lập tức một danh sách khác hiện ra ở phia phải. Mỗi giòng là một phần hành rất cần thiết để tu bổ sửa sang  hay thu nhỏ hoặc làm rộng ra cái hình bạn muốn làm đẹp. Nếu hình mờ bạn có thể làm hình sáng hơn (Brighness and Contrast).

Bạn sẽ thấy phần hành Compress picture ở cuối cùng danh sách. Click nó. Một popup screen khác hiện ra. Chọn document trong cái list mới. NHớ là chọn Documentt. Nếu bạn không chọn document thì trang scan sẽ không bị dồn. Muốn xem sau khi nén máy  nặng bao nhiêu kylo bytes, bạn nhìn ở hàng cuối.

(Xin xem hình kèm)

 

Bạn thấy hình trên, từ 1.44 MB giảm xuống 231 KB !!! Và bạn có thể gởi một lần 10 files thay vì phải gởi 10 lần mất công mất sức.

 

Cái tiện  lợi ở đây là không phải dồn theo cái kiểu WINZIP, WINRAR để cần phải UNZIP lại một lần nữa, tốn thì giờ..

Chúc may mắn.

 

%d bloggers like this: