Mai Thảo: Sau 8 tháng im lặng

Lời chủ Blog:

Thể theo lời yêu cầu của một bạn trẻ ở trong nước, chúng tôi đã chụp bài văn của MT: Sau tám tháng im lặng, đăng trên ST bộ mới số 1 năm 1960  sau 8 tháng ST đóng cửa không rõ lý do.
mt-sau 8 thang

%d bloggers like this: