Thách đố của trí tuệ (tiếp)

Trong số 12 trang chụp từ truyện Lá Cờ Đỏ Chói của Mai Thảo, có một trang chụp trái ngược (âm bản – negative picture). Dưới đây là âm bản:

MT-am ban

Tôi phải làm gì để đọc và để tiếp tục đánh máy  ?

Chắc có bạn sẽ nghĩ đến cách Inverse như nhìn cái bóng mình vào gương. Hầu hết những graphic editor đều có cái phần hành đổi từ dương sang âm bản này. Và dĩ nhiên, tôi có thể đọc được chữ.

Nhưng sự thật là không phải vậy. Dưới đây là âm bản từ bản phía trên:

MT invese

Có nghĩa là chỉ có màu mới bị ảnh hưởng. Chữ thì hoàn toàn không thay đổi.

Vậy thì tôi phải làm gì bây giờ.

Tôi post hai trang trên, mong quí bạn nào biết có một nhu liệu nào có thể giúp tôi đọc được chữ, xin vui lòng giúp dùm.

Riêng phần tôi, thì chỉ còn cách là dùng tờ giấy thật trong suốt. In trang chữ inverse này. Đọan để tờ giấy sát đèn nhiều nến, và chụp mặt sau của tờ giấy bằng máy hình hay iphone.

Dưới đây là bản tôi chụp được bằng sáng kiến của mình.
Từ bản chụp tôi mới có thể có một file với dạng hình ảnh là .jpg. Để từ đó tôi có thể dùng OCR của Google đổi sang tiếng Việt, mà khỏi cần đọc, và đánh máy nhiều, mất công !.

Tôi là vua lười mà. !
MTmissing

%d bloggers like this: