Bóng tháp (2)

 Đơn vị chúng tôi  chuyên họat động về đêm
Thường được lệnh qua sông khi chiều vừa dứt
Những ngày cuối năm, nước cao tới ngực
Những ngày mùa hè, nước cạn tới chân
Đời sống quẩn quanh với nước rút nước dâng
Với những cánh đồng mênh mông bốn bề ngập nước
Với những xóm làng âm u tai ách
Những hố hầm mìn bẩy ngụy trang
Những đường mòn dấu kín tai ương
Những nòng súng nhắm từ nơi nào chẳng bíêt

Ngày xưa Kinh Kha qua sông
dân  đưa tận bờ
   khóc òa thảm thiết
Ngày nay chúng tôi qua sông
         chỉ ba  tầng tháp cổ   trông theo…

%d