Đập lấy trang xưa tìm bóng cũ….

Trong lúc  chuẩn bị bài vở  cho TQBT số 56, khi mở lại những trang báo cũ của tạp chí Thời Tập năm 1974, tình cờ thấy lại cái quảng cáo một tác phẩm của mình.
Đó là tập Một Nơi Nào Để Nhớ, được xuất bản và phát hành tại Cần Thơ vào năm 1974,  viết về tâm trạng một đứa con của Huế, xa Huế để lưu thân tại vùng đồng bằng châu thổ…Bây giờ trang báo còn đây nhưng sách đã biệt tăm nơi nào. Còn không Nỗi Bơ Vơ của Bầy Ngựa Hoang, Một Nơi nào để nhớ. Còn không những tro hương hài cốt cho những đứa con thất tán hay tro bụi phần thư để ta còn  thu nhặt một thời tuổi trẻ  của ta?

(Xin click vào trang hình để xem rõ)

PTDC4581

(nguồn: tạp chí Thời Tập, chủ trương biên tập: Viên Linh)

PTDC4517

%d bloggers like this: