Bóng chữ … (cập nhật và thêm vào toàn bộ nội dung Văn 125)

Kỳ này, tôi xin post   “bóng chữ” của cuốn Văn số  125 ra ngày 1-3-1969  mang chủ đề  Đầu Xuân Lộc Mới, giới thiệu  những cây bút trẻ: Hạc Thành Hoa, Yên My (Trần Hữu Lục), Tần Vy, Mường Mán, Cao Thoại Châu, Kinh Dương Vương, Hà Nghiêu Bích, Nguyễn Lệ Uyên, Khê Kinh Kha, Trần Doãn Nho, Lâm Hảo Dũng, Nguyễn Phan Thịnh, Lê văn Thiện.

Để chứng tỏ bóng chữ sẽ mãi mãi bất biến, trường cữu cùng thời gian dù đã 44 năm trôi qua.

Nhưng một câu hỏi được đặt ra.

Làm sao để cái bóng  chữ này được trường tồn đến ngày hôm nay ?.

Làm sao  một truyện ngắn trong tập này: Đường Kiến của Kinh Dương Vương lại là một đề tài bàn tán ?

Bởi vì nó  hay, có kích thước lớn. CHính vì hay, nên có kẻ cầm nhầm, để dựng thành phim, và được giải thưởng danh dự.

Làm sao để   những gì của Ceasar trả lại cho Ceasar ?

Không phải tự nhiên mà có.

Trái lại, phải có kẻ giúp tác giả bỏ công sưu tầm, bỏ sức in lại, bỏ thời gian du lịch để  rúc dưới hầm nhà với máy in, máy cắt… để cho bóng chữ không phai mờ cùng thời gian và giúp tác giả có chứng liệu trước dư luận.

Có phải vậy không ?BIA hai 125

bia 125 - dau xuan loc moi

đọc nội dung Văn 125 ngày 1-3-1969

%d bloggers like this: