Theo em (34)

Theo em bỏ núi về châu thổ
Bỏ bản về kinh làm rễ xa
Ngác ngác ngơ ngơ trời đất lạ
Hồn quê hương khói cuộn  sau nhà

Theo em mấy bửa quên bom đạn
Làm rễ miền Nam yêu miền Nam
Miền Nam chín cửa sông ra biển
Mỗi nhánh sông một mái tóc mềm

Theo em tình đất tình vương trạch
Tình của non sông tình của em
Cám ơn vùng đất nhiều sông lạch
Cho anh về  làm rễ miền Nam…

%d