trang 147…

Trang 147 là trang gì, có gì để mà nhắc  nó chứ ?.

Xin thưa nó là trang mà nhà thơ Xuân Sách cho là đầu dây mối nhợ để  tác phẩm Phá Vây bị tịch thu và tác giả bị trù dập tả tơi.
Xin ghi thêm Phá Vây  là một tác phẩm viết về thời kháng chiến chống Pháp dày đến 700 trang. Tác giả là Phù Thăng gốc bộ đội. Sách được xuất bản bởi nhà xb Quân đội nhân dân năm 1963, được phục hồi và tái bản vào năm 2003 do nhà xuất bản Hải Phòng tái bản.
Nhà thơ Xuân Sách viết như sau:

Như tôi đã nói ở trên, Phá vây đã phát hành được một năm, được dư luận hoan nghênh. Báo chí có nhiều bài khen, có chê đôi chỗ về mặt kỹ thuật. Tác giả của nó đã làm xong nhà và đang hy vọng được tái bản. Kỹ thuật in lúc đó còn thấp, quyển sách dày như Phá vây phải mất vài ba tháng mới xong. Tác giả bám sát nhà in để chữa lỗi. Đúng lúc đó nhà xuất bản Quân đội Nhân dân định in tiểu thuyết “ Tấc đất” của Liên Xô viết về đề tài chiến tranh vệ quốc. Phù Thăng đọc ngay và tâm đắc với cuốn sách. Anh tiếc rằng giá được đọc trước khi viết Phá vây sẽ viết được tốt hơn. Bây giờ thì muộn rồi, anh chỉ thêm vào được mươi dòng trong đoạn nhân vật chính của anh với ý nghĩa để cho hình tượng anh hùng của nhân vật được mềm mại, đa dạng hơn một chút. Lúc in ra mươi dòng đó nằm ở cuối trang 147 của cuốn sách. Và bằng chứng của tội phạm tày đình chỉ nằm trong mươi dòng đó.
   Tôi nói với Phù Thăng:

–  Tôi cam đoan với ông là trong thời buổi nóng bỏng các ông trên chẳng ai có thì giờ đọc cuốn sách dày tổ bố của ông, mà có đọc cũng lướt qua đoạn ấy mà thôi. Cả cuốn sách của ông đầy ắp những hình ảnh dũng cảm hy sinh mà không tô vẽ, ông viết về đời ông kia mà, trí lực và xương máu của ông kia mà. Phải có thằng cha nào đó hoặc có mối thù truyền kiếp với ông, hoặc tính bản ác quen, mới đưa nó lên bàn mổ…” (Hồi ký Giải mã Chân dung).
(Nguồn: Vanchuongviet.org)

 

Tôi đã truy lùng để tìm hiểu tại sao trang 147 lại là trang gây tai họa..
Lý do tại sao tôi bỏ công sưu tầm, vì Pha Vây xb năm 1963 hầu như bị tuyệt bản khó tìm trên thị trường hiện nay. (Nó hoàn toàn khác với lần tái bản năm 2003)

Đây mới thật là trang 147. Cái trang đã làm cuộc đời nhà văn bị bầm dập. Tác phẩm bị cấm. Người bị cho về vườn. Cai trang đầy tiếng mẹ ! Cái trang đầy nhân bản.

Trang 147 (nhà xuất bản quân đội nhân dân – 1963)

t-147 old

 

%d