Cúi đầu, ngẩng đầu

 

Nhà văn miền Bắc học từ  trường dạy viết văn Nguyễn Du
Nhà văn miền Nam học từ khả năng và thiên phú
Sụ khác nhau của nhà văn  hai miền:
Nhà văn miền Bắc cúi đầu điều mình viết
nhà văn miền Nam ngẩng đầu điều mình viết

 

 

 

%d bloggers like this: