Flipbook toàn bộ 57 số Nghệ Thuật

Chúng tôi hân hoan báo tin là dự án “tuần báo flipbook nghệ thuật” đã được hoàn tất . Đây là một tờ báo hoàn toàn văn học lần đầu tiên ở miền Nam in bằng offset (1965). Chính ở đây  đã đưa ra những tên tuổi như  nhà văn Cung Tích Biền, nhà thơ Cao Thoại Châu…Music: VICTORY

Tuần báo Nghệ Thuật (1965 – 1966)
(toản bộ không thiếu số nào)

[smartslider3 slider=6]

Chú ý: Tất cả các  số báo  được thực hiện dưới dạng flipbook. Vì khổ trang quá lớn  (1/4 trang nhật trình) nên cần phải zoom (+) hay dùng full size icon ở   phía  dưới  trang để đọc cho rõ.:
Nghệ thuật số 1                       Nghệ thuật số 2              Nghệ thuật số 3

Nghệ thuật số 4                       Nghệ thuật số 5              Nghệ thuật số 6

Nghệ thuật số 7                        Nghệ thuật số 8              Nghệ thuật số 9

Nghệ thuật số 10                      Nghệ thuật số 11             Nghệ thuật số 12

Nghệ thuật số 13    

Nghệ thuật số 14 & 15 (Xuân BÍnh Ngọ 1966)    

Nghệ thuật số 16                     Nghệ thuật số 17             Nghệ thuật số 18

Nghệ thuật số 19                      Nghệ thuật số 20             Nghệ thuật số 21

Nghệ thuật số 22                      Nghệ thuật số 23            Nghệ thuật số 24

Nghệ thuật số 25                      Nghệ thuật số  26             Nghệ thuật số 27

Nghệ thuật số 28                      Nghệ thuật số 29             Nghệ thuật số 30

Nghệ thuật số 31                       Nghệ thuật số 32 

Nghệ thuật số 33                      Nghệ thuật số 34             Nghệ thuật số 35

Nghệ thuật số 36                       Nghệ thuật số 37             Nghệ thuật số 38

Nghệ thuật số 39                       Nghệ thuật số 40             Nghệ thuật số 41

Nghệ thuật số 42                        Nghệ thuật số 43            Nghệ thuật số 44

Nghệ thuật số 45                        Nghệ thuật số 46            Nghệ thuật số 47

Nghệ thuật số 48                        Nghệ thuật số 49            Nghệ thuật số 50

Nghệ thuật số 51                          Nghệ thuật số 52            Nghệ thuật số 53

Nghệ thuật số 54                          Nghệ thuật số 55            Nghệ thuật số 56

Nghệ thuật số 57

 

%d bloggers like this: