Sau một thời gian tu chỉnh, toàn bộ Tuần báo Nghệ thuật bắt đầu mở cửa ..

 

 

Sơ lược 

 

Nghệ thuật là tuần báo văn học nghệ thuật , phát hành vào ngày thứ bảy. Số đầu tiên ra ngày 1-10-1965. Số cuối cùng là số 57  phát hành tuần lễ 10-11 tới 15-11 năm 1966 . Nghệ thuật có mặt trên văn đàn được hai năm..

Chủ nhiệm:, chủ bút:  Mai Thảo. Tổng Thư ký tòa sọan : Thanh Nam . Kể từ số 18, thêm nhà thơ Viên Linh phụ trách thư ký tòa sọan.

Bắt đầu số 30,  tòa sọan chỉ còn Mai Thảo (chủ nhiệm kiêm chủ bút), Viên Linh: Tổng thư ký tòa sọan.

Về hình thức, khổ báo là khổ lớn,  bằng nửa khổ giấy nhật trình. Số trang cho mỗi số là 34.

Về nội dung, bao gồm 4 phần. Phần 1 là Vấn đề – Nhận định. Phần 2 : Thơ – Kịch – truyện. Phần  ba: Truyện dài. Phần bốn là Mục Thường Xuyên gồm: Thời sự nghệ thuật, Những người viết mới và Nghệ thuật và bạn đọc.

Với một tờ báo thuần túy văn học nghệ thuật,  lại phát hành hàng tuần, bìa lại là  bìa offset màu rực rở (đến số 49 mới thay đổi mẩu bìa) , – thì quả là một hiện tượng lạ trong sinh họat văn học nghệ thuật bấy giờ.
(THT đúc kết)

 

Tuần báo Nghệ Thuật (1965 – 1966)
(toàn bộ không thiếu số nào)

Chú ý: Tất cả các  số báo  được thực hiện dưới dạng flipbook. Vì khổ trang quá lớn  (1/4 trang nhật trình) nên cần phải zoom (+) hay dùng full size icon: ở   phía  dưới  trang để đọc cho rõ.:

 

Nghệ thuật số 1                       Nghệ thuật số 2              Nghệ thuật số 3

Nghệ thuật số 4                       Nghệ thuật số 5              Nghệ thuật số 6

Nghệ thuật số 7                        Nghệ thuật số 8              Nghệ thuật số 9

Nghệ thuật số 10                      Nghệ thuật số 11             Nghệ thuật số 12

Nghệ thuật số 13    

Nghệ thuật số 14 & 15 (Xuân BÍnh Ngọ 1966)    

Nghệ thuật số 16                     Nghệ thuật số 17             Nghệ thuật số 18

Nghệ thuật số 19                      Nghệ thuật số 20             Nghệ thuật số 21

Nghệ thuật số 22                      Nghệ thuật số 23            Nghệ thuật số 24

Nghệ thuật số 25                      Nghệ thuật số  26             Nghệ thuật số 27

Nghệ thuật số 28                      Nghệ thuật số 29             Nghệ thuật số 30

Nghệ thuật số 31                       Nghệ thuật số 32 

Nghệ thuật số 33                      Nghệ thuật số 34             Nghệ thuật số 35

Nghệ thuật số 36                       Nghệ thuật số 37             Nghệ thuật số 38

Nghệ thuật số 39                       Nghệ thuật số 40             Nghệ thuật số 41

Nghệ thuật số 42                        Nghệ thuật số 43            Nghệ thuật số 44

Nghệ thuật số 45                        Nghệ thuật số 46            Nghệ thuật số 47

Nghệ thuật số 48                        Nghệ thuật số 49            Nghệ thuật số 50

Nghệ thuật số 51                          Nghệ thuật số 52            Nghệ thuật số 53

Nghệ thuật số 54                          Nghệ thuật số 55            Nghệ thuật số 56

Nghệ thuật số 57

 

%d bloggers like this: