Nguyệt san Hiện Đại của Nguyên Sa (trọn bộ) tái “design”

– Giới thiệu sơ lược tạp chí Hiện Đại

Hiện Đại là một tạp chí văn học, xuất bản hàng tháng.  Chủ trương: Nguyên Sa. Bài vở: Thanh Nam, Trị sự: Phạm Thái Thủy.

Số 1 được phát hành vào tháng 4-1960 và số cuối cùng là số 9 phát hành vào tháng 12-1960.
Dù chỉ một năm hiện diện, nhưng Hiện Đại đã tạo một chỗ đứng trong giòng sinh họat văn học nghệ thuật miền Nam. Những bài thơ được nhắc nhở nhiều trong văn học miền Nam của Nguyên Sa (Áo lụa Hà Đông), Đinh Hùng (Tình Sử, sau đổi thành “Đường vào Tình sử”) hay Một nửa (Hoàng Anh Tuấn) đều bắt nguồn từ  Hiện Đại. (Xin mời đọc  Thư Quán Bản Thảo số 66 chủ đề nhiều người viết về tạp chí Hiện Đại , đặc biệt  :”Thơ văn Hiện Đại”  với tất cả  bài thơ của Nguyên Sa, Đinh Hùng, Hoàng Anh Tuấn  do chúng tôi sưu tầm và đánh máy lại, từ  bản gốc ).

Đọc toàn bộ nguyệt san Hiện Đại

 

%d bloggers like this: