Một khung cửa nhỏ

Một khung trời cửa nhỏ
Ngày mở ra thiên thanh
Cây và lá xanh xanh
Xanh và xanh bất diệt
Trời quét lên vệt trắng
Sắp lóa nắng vào phòng
Tiếng gọi đò: wake up
Kim chích liền không ngưng
Ộc, ộc. ộc, ộc, ộc
Hãy trút ra bẩn nhơ
Để cõi lòng nhẹ tơ
Đẻ thơ không vướng uế
Chỉ tội cho em . Mỹ
Cuống cuồng lấy khăn lau
Ộc, ộc, ộc , em ơi
Bàn tay cho tôi vịn
May có khung cửa hẹp
Ngày mở ra thiên thanh
Cây và lá xanh xanh
Xanh và xanh bất diệt
%d bloggers like this: