Cái nồi đầu tôi

Bạn thấy gì không, đầu tóc của tôi
Trắng hơn cả mây đồi Bà Gi vào ngày tháng chạp
Bởi mỗi ngày tôi bỏ vào đầu mình những vần thơ để xào nấu
Những rừng lau trắng mượt,
những đám mây trắng mượt ,
và nhưng khoảng sương mù trắng mượt

trên những cuộn  khói đen mờ mịt chiến trường

Một ngày nào, câu hỏi, cái nồi đầu tôi đâu rồi
cái nồi vói những gia vị bột nêm thơm tho của cái đẹp
Của nụ hôn run rẩy lần đầu
Của màu hồng au đội má em mắc cỏ
thay vì
# FFC0CB
color code dành chỉ màu hồng

Rồi có ngày digiatl lấn áp
Cái đầu tôi chỉ trộn bằng 2 bit 1 và 0

Nhu thế này:

Không có mô tả ảnh.
Lê Chiều Giang, Bích Thượng Thổ và 7 người khác
%d bloggers like this: