Những bài thơ có mùi thuốc súng

NHỮNG BÀI THƠ CÓ MÙI THUỐC SÚNG
1.
Buổi sớm nước lớn mênh mông
Buôi chiều nước rút khúc sông thấy lòng
Mỗi ngày đội súng vượt sông
Anh mong mấy phút được dừng nhà em
Nhà em qua Tết cải vàng
Em mặc áo vàng tưới nước vườn rau
Anh như kẻ trong chiêm bao
Quên đi chốc nữa lao vào mật khu
2.
Nửa đêm có lệnh di quân
Vầng trăng trên ấy vội vàng đuổi theo
Cánh đồng vàng cũng vươn vai
Con đường đất cũng chở trăng đi cùng
Đất trắng phủ thảm trăng vàng
Nhấp nhô người bóng đội hàng song song
3.
Tôi qua nhà em, đêm nay
Tim tôi xin để nơi này cho em
Chỉ mang cái bóng ngụy trang
Đi theo hàng đội lên ngàn xuống khe
Lỡ mà kiến cắn ngủ yên
Tiim tôi vẫn đỏ ,một thời yêu em
%d bloggers like this: