Thói xấu

Với cuộc đời bình thường này, tôi là kẻ phạm rất nhiều thói xấu. Có những thói xấu tôi cố gắng sửa chữa. Có thói xấu tôi ăn năn :

Em ngồi lại đây để anh vạch tóc
Tìm sợi nào sâu, sợi ngứa em yêu
Anh sẽ nhổ dịu dàng từng chân gốc
Bởi sợi tóc nào anh cũng nưng niu

Tay anh vụng, nên nhổ hoài chẳng được
Mắt anh mờ, đen trắng cũng phân vân
Vâng em ạ, từ lâu anh lỡ dại
Mắt sáng chỉ dành những bóng giai nhân

 

Nhưng có thói xấu tôi khăng khăng ngaon cố giữ lấy: Chẳng ăn năn mà tự hào, dù ai có chửi  là lão già kiêu ngạo:

Tài liệu

Khi tôi học khoá học mùa thu
Giáo sư bắt sinh viên viết luận đề cuối khóa
Phải tìm tài liệu tham khảo
Phải vào thư viện lục lạo sách báo, microfilm
Phải ghiTên sách, tác giả, ngày xuất bản, trang mấy
English 101

Tôi  bèn chụp hình tôi dán vào trang giấy
đời tôi là một tài liệu quý giá vô chừng

Cả lương tâm loài người đang ở trên da thịt tôi
Cả đúng hay sai lầm của chủ nghĩa cũng đang ở trên người tôi
Cả nỗi sống chết kế cận cũng ở trên từng sợi tóc
của tôi
Cả lịch sử cũng có mặt trên hai chân tôi
Cần gì chạy đi đâu xa
hay dựa vào ông A, bà B…

Ông giáo sư mở trừng con mắt
Rồi nói sorry, you  fail !

Tôi bèn cời phanh ngực áo,
Chỉ ông vết sẹo
Đây là tài liêụ
Ông còn muốn xem tài liệu khá không ?? Để tôi cởi quần.

Ông giáo sư n nhắm mắt
Khỏi cần, Trần:
Congratulation!  You pass!

%d bloggers like this: