Mùa xuân

Bây giờ cửa đóng quanh năm
Chiếc đồng hồ nằm trên tường ngủ yên
Làm sao tôi biết ngày đêm
Làm sao tôi biết sáng chiều thời gian
Mà cần gì, hai cây kim

Hai lưởi kiếm xẽo con người từng giây

Nhưng mà vẫn nhớ ngày này
Cái ngày thứ sáu 11 giờ thăm em
Ra xe rồ máy êm êm

Nhìn sân hoa dại biết là vào xuân

Lòng ta tự dưng thênh thang
Mùa  cho đất mọc cả rừng hoa mai
Trời cho đất, tình cho người

Để tôi thứ sáu mang vào tặng em

Cây nào không trải mùa đông
Để mùa xuân nhựa làm xanh lá chồi
Em là cây, cây đoạn trường
Lẽ nào diệp lục không dành ưu tiên

 

%d