Que sera sera cái blog này… (Viết lại)

Một bạn trẻ muốn lên nhà tôi ở lại vài ngày để copy tất cả những flipbook để lưu trử phòng khi tôi ngã xuông không người chăm sóc.. Bài này như trả lời về ý định ấy. Chúng ta có thể copy  flipbook được không ?

Có và không.
Có :

Có với điều kiện là  bạn có một blog được một nhu liệu Flipbook installed vào. Việc xây/cài/lắp/dựng/ (installation) này khác với install những nhu liệu quen thuộc thưởng tình như install WORD, Acrobat. Nhu liêu WORD vào thẳng máy, còn  nhu liêu Flipbook chỉ  vào blog, Muốn vậy phải đóng tiền  để nơi này mở cửa cho phép.

Flipbook khác với Ebook. Ebook có thể download bất cứ lúc nào, còn flipbook thì khác. Từ flipbook chúng ta chỉ có thể download  nhưng file dưới dạng pdf xuống máy., Với điều kiến chủ blog cho phép download hay không. Sự khác biệt giũa Ebook và flipbook là thế.
Bạn muốn copy ư, bạn cho tôi biết, tôi sẽ cho phép download cai  file PDF , Bạn không thể tạo nên flipbook thứ hai trên máy bạn nêu bạn không chi tiền,

“Hiện tại chỉ có blog THT mới dám chơi flipbook. Những Webste  thương mại phải nhò những công ty chuyên về flipbook như Yumpu, Isuu, nhiều nhiều lắm thực hiện dùm. Dĩ nhiên là file pdf do website thương mại cung cấp. Còn flipbook thì các công ty này lưu trử,

Không !

Vấn đề làm ăn là ở đây. WordPress cho miễn phí với 8 MB memory, đóng $76 một năm nếu mua dươi 100 MB. Còn nhiều hơn như Blog THT này phải đóng $330 một năm..

Bạn chỉ có thể link. chứ không flipbook như tôi làm.

Vì thế bạn muốn copy thì sorry.
Đề nghị bạn tạo một blog, và chọn option “business” dể có thể upload nhu liêu Plug-in flipbook.
Lúc ấy chỉ cần vài tiếng đồng hồ là flipbook từ máy tôi chạy qua máy bạn. Khỏe ru !.

Một hai năm blog này sẽ bị mất  hết flipbook. Lý do tôi không còn có mặt để đóng $330  mỗi năm nữa, Cũng chẳng bận tâm. Cát bui5i trở về cát bụi mà.

%d