La vache qui rit

Ngày xưa từ xứ mọi về
Ngang tàng anh chị lầm lì đại ca
Bà chũ động, em bán ba
Thằng trốn lính, đứa nằm chờ kissinger
Họp đàn nổ quán  nổ nhà
Cơ hàn mà nhớ, tháng  ngày khó quên
Bây giờ ra chợ  mình ên
Hai vai nặng xuống, bệnh và miệng ăn
Đường xa lộ, lái  hơi run
Thấy cái bảng  Con bò cười nhìn ta
Con bò La Vache qui rit
Cười đi anh bạn, có gì buồn đâu
Hãy tập trung, đừng quay đầu
Cho dù xe hậu, dục mau thúc còi
nhớ rằng bạn lái không bằng !

 


quên mang bó nhang

Hai tháng mới dược vào thăm
Ta quên mang một bó nhang theo cùng
Cầu em giải thoát đoạn trường
Kẻo sống như chết
đau lòng lắm em

 

Về phép

Nhớ ngày bỏ núi bỏ rừng
Thương em, nên biệt mấy nàng mọi du
Anh về, chốt quỉ ma hù
đấp ô đấp ụ mảng cầu mìn râu
Ngày xưa sợ cọp Khánh Hòa
Ngày nay du kích
chặn xe đò
hỏi cung

Anh về

Anh về, em khôc ròng ròng
Vòng tay ôm xiết như người tái sinh
Anh về, em cầm tay anh
Con minh nó đạp chắc là con trai

Rồi nó sẽ  nối tiếp anh
Giày saut, súng M16, tiếp phần cha ông

 

%d bloggers like this: