Nửa đêm thức dậy in sách

1.

Mừng ta còn đến tuổi này
Vẫn còn  giòng máu của thời dại ngu
Ngày xưa làm lính đi đầu
Ngày nay, in sách bạn bầu quở chơi

2.

Mừng ta,  không hủi không cùi
Đêm đêm  xuống viếng mả mồ nghĩa trang
Cả bọn nằm giữa mộ hàng
Tránh mưa tránh gió tránh tràng A K
Trời mù khí  độc  mù sa
Đây là cõi sống hay là âm ty ?

3.
Nửa khuya lục đục mình ên
Tuổi già ngủ thức trong đêm  bao lần
Ngày xưa canh đám chuột đồng
Bây giờ “ chuột rút ”  sao điên khùng kêu la

4.

Này đây ghế bố nhà binh
Này đây áo ấm màu xanh da trởi
Nằm ghế bố, đắp áo người
Sao lòng lại lạnh, tủi đời phải không ?

%d bloggers like this: