đom đóm

(Trung  đội sau một đêm đột kích mật khu. THT ngồi ở giữa.)

 

 

 

 

 

 

‘Đêm đen như mực xạ
Người nối người trước sau
Trên vai áo ba lô
Chấm lân tinh làm dấu

Chỉ  có một đốm sáng
Mà giúp con trăn người
Trườn đến được mục tiêu
Chờ tinh sương đột kích

Khỏi cần lo chốt địch
Khỏi cần nhờ hỏa châu
Nhờ  đom đóm nhận nhau
Đúng là ma thám kích

Rồi cả đêm thức trắng
Chờ gà gáy đầu thôn
Rồi tiếng thét  xung phong
Cả bốn bề vang dội…

Địch như một đàn chuột
Hết nhào đại xuống ao
Rút lui chạy ngã sau
Ta chẳng cần truy kích

Giờ có quyền đốt thuốc
Thuốc hết bạn xé đôi
Tiếng bật lửa zippo
Kêu niềm vui lách cách

Thấy mắt bạn lóe sáng
Qua  ánh lửa đầu tiên
Hai  đom đóm lân tinh
Rạng ngời  tình chiến hữu

Bây giờ đóm trở lại
Ta  thấy trên mắt em
Từ   cây hết màu xanh
Khi em quên tất cả

Khi đôi mắt vô ngã
Khi  trí giác vô ưu
Vậy mà chỉ chồng con
Màn vô minh lóe sáng

Cám ơn những đom đóm
Hôm qua và hôm nay

%d bloggers like this: