Văn Hữu số 3 tháng 1-1960 chuyên đề về âm nhạc VN

Gồm những bài viết giá trị về âm nhạc VN  chưa hề được phổ biến:

-Phạm Duy : Dân ca VN
-Nguyễn Phụng: Con đường tiến triển đầu tiên của âm nhạc VN
-Thái văn Kiểm: Ảnh hương của Chiêm Thành trong ca nhạc Huế
– Thiết Mai Tôn Thất Cảnh: Ảnh hưởng của văn hóa Trung Hoa trong cổ nhạc VN
– Mỹ Tín: Ban nhạc đại hòa tấu đầu tiên của VN

%d