xe tình (6) – một chữ

Khi thời gian cướp của tôi gần hết
Mỗi ngày tôi vẫn đẩy xe tình
Mắt tôi lòa, ừ, thì tôi zoom in
100 chữ đánh sai, tôi chỉ cần một chữ

Một chữ mà tôi mang vào hơi thở
Khi tôi buồn, khi quá đổi cô đơn
Một chử nằm lòng, giữa nhớ nhớ quên quên
Một chữ viết đầy trên trang nhật ký

Tôi đi đứng khó khăn, xiêu xiêu đổ đổ
Nhưng những ngón tay tôi còn nắm chặc tay em
Và khi em phát ra từ hai bờ môi câm
một tiêng  là tôi như hồi sinh trở lại
Tôi cung vậy, bêm em, tôi  thầm thì một chữ
Từ lúc quen em đến lúc xế chiều
Nghe máu thanh xuân đang chảy lại trong người

`

%d bloggers like this: