Tiền Phong : Một nguyệt san khó quên trong lòng người cựu sĩ quan QLVNCH

Tiền Phong là nguyệt san do Cục Tâm Lý Chiến QLVNCH ấn hành, phổ biên sâu rộng trong háng ngũ sĩ quan QLVNCH. Số 1 ra mắt tháng 7-65. Tính đến năm 1975 có tất cả 109 số. Mỗi số dày khoảng 150 trang.
Hàng tháng các sĩ quan đều nhận qua Cục bưu chính gởi đén ngay đơn ví. Có thể nói Tiền Phong là một tạp chí luu hành sâu rông nhất, và bất cứ người sĩ quan nào đều đọc.
Hiên thư viện Cornell giữ toàn bộ nguyệt san này.
Chúng tôi xin post 3 năm đầu, (65-67)  như món quà tăng  đặc biệt  của chúng tôi đến  các cưu sĩ quan QLVNCH, Để quí vị thấy lại “dung nhan” bên đời chinh chiến .
(For full cover pls click picture). Đồng thời thực hiên một tuyển tập gọi là “Tiền Phong Tuyển tập”  gôm những bài được tuyển chọn trên 22 số bao.

Tienphong-tuyen tap (Pdf)

– Đọc TIỀN PHONG TUYỂN TẬP (do Thư quán bản thảo tuyển chọn) (flipbook)

%d bloggers like this: