Xuất xứ từ một bài thơ của Vũ Hữu Định: Chút gì để nhớ

Mới đây,-từ một người bạn học cũ thời Quốc Học- tôi vừa nhận được bài viết về nhà thơ Vũ Hữu Định và   “Một chút gì để nhớ” , bài thơ được Phạm Duy phổ nhạc  của tác giả Trương Đình Tuấn :

“Bài thơ được đăng trong báo Khởi Hành năm 1970, được lọt vào mắt của Phạm Duy, và nhạc sĩ đã tìm lên đến Pleiku để gặp Vũ Hữu Định, người lính đào ngũ hai năm rồi bị bắt đày lên cao nguyên để phục dịch chiến trường.
Trong một buổi chiều họp mặt nhiều văn nghệ sĩ của Pleiku, trong đó có tác giả của “Còn Chút Gì Để Nhớ” – Vũ Hữu Định. Anh mặc cái áo màu xám khắc sau lưng bốn chữ LCĐB (Lao công đào binh). Trong giới văn nghệ, người ta quí trọng tài năng của nhau chứ không phân biệt người đương thời quan cách và kẻ làm tội nhân. Phạm Duy đã rút giấy bút ra từ túi áo và kẻ rất nhanh những dòng nhạc, rồi hát thử cho mọi người nghe bài Còn Chút Gì Để Nhớ và sau đó bài hát đã nổi tiếng ngay sau khi phát hành.”

Có thật vậy không ?

 

– Sự thất bài thơ này được đăng trên tuần báo Khởi Hành số 130 ngày 11-11-1971. Đăng ở một góc trang khiêm nhường, không thấy quáng cáo tên ngoài trang bìa để “câu khách”. Nhạc sĩ Phạm Duy là một người có cắp mắt  tinh tế. Phần lớn những bài thơ phổ nhạc của ông bắt nguồn từ các tạp chí . Điên hình là VHĐ, Linh Phương, Phạm văn Bình  với bài thơ được nhạc sĩ khám phá và phổ nhạc.
– Lao công đào binh là thành phần lấy mồ hôi và mạng sống để trả nợ. Án vẫn chưa được phục hồi, Họ phải chịu hoàn cảnh và điều kiên khắc nghiệt chứ không được thong thả  ra ngoài trại kỹ luât để tham dư một cuộc sinh hoạt hay tiệc tùng nào,  Kẽ này  có nhiều kinh nghiêm  bốn chữ LCĐB này. Bởi vậy kể lại chuyện VHĐ mang áo có hàng chữ LCĐB viết sau lưng áo, ra  dự tiệc ngoài phố là chuyện hết sức phi lý.

– Thời VHĐ làm bài thơ CMCGĐN là thời Định đi làm lính biệt kích Mỹ, còn gọi là Mike Force. Trong bài thơ “Biên TRấn Ca” có những đoạn kể về 3 năm đóng đồn biên trấn ấy, như sau:
……….
.Ba năm đồn biên trấn
Hai mươi năm giang hồ
Chuyện kể hoài bữa rượu
Thuốc chẳng tàn cơn mê

Đồn cheo leo đón gió
Bốn mùa phên mây che
Đất trời đây một cõi
Nhốt đời chưa cho về.

(Biên TRấn ca, thơ VHĐ toàn táp, Thư Ấn quán xb)

Hiện nay, 100%  người viết kể cả wikipedia đều nói bài thơ CMCGĐN được in trên báo Khởi Hành vào năm 1970, để chứng tỏ họ sai nhầm, xin đăng bản gốc bài thơ này cùng với trang  bìa Khởi Hành số 130 ngày 11-11-1971 có bài Chút Gì Để Nhớ của VHĐ:

%d