Chuyện lạ

Chưa bao giờ, hình ảnh  người lính miên Nam (VNCH) lại được khai thác rầm rộ trên  YOUTUBE như lúc này. Tiêu biểu là những kênh như Theo Gót Giày Saut, Anh Tám Tình Tang, hay Nam Hòa v.v..
Có  điều  người chủ trương sống ở hải ngoại.
Ngạc nhiên ở đây là đài truyền hình Tiền Giang ở Mỹ Tho lại liên tục đọc truyện của Phạm văn Nhàn, Trần Hoài Thư, – hai cây bút nồng cốt của tạp chí Thư Quán Bẳn Thảo-  mà nhân vật chính là lính miền Nam VNCH, Đây là một hiện tượng lạ, sau hiện tượng Nhạc Bolero.
Chúng tôi không biết họ sưu tập những truyện này ở đâu.

Xin mời nghe:

%d bloggers like this: