Nửa đêm xưa và bây giờ

Trung đội 1/đại đội 405 thám kích/ SĐ 22 BB  sau đêm đột kích mật khu Háo Lễ tại Bình Định 1969.
THT ngồi giữa. Hình chụp bởi một đại úy cố vấn Mỹ. Sau này ông tử trân tại đồi Kỳ Sơn.

NỬA ĐÊM (1)

Tiếng kẻng liên hồi khua hối hả
Trời khuya rất lạnh, chẳng vì sao
Đêm bỗng giựt mình, trăng chạy trốn
Con chó già kinh hoãng sũa rân

 

Đoàn xe đợi sẳn sân doanh trại
Tiếng máy rồ, đèn quét ma trơi
Từng bóng người, bóng người lặng lẽ
Trèo lên xe, súng đạn đầy người

 

Rồi xe chuyển bánh , ta từ giã
Từ giã ai trong buổi xuống đồi
Không cửa không nhà không em nhỏ
Chỉ thân này  là của miền Nam

 

Bóng tối vây quanh, sương mờ phủ
Đường chuyển quân, chỉ thấy bóng đêm
Xe nín thở và cả người nín thở
Ánh đèn xe . rọi yếu,  run run

 

Không cần biết, hướng nào ra trận
Không cần xem tọa độ hành quân
Biết làm gì, biết hoài thêm mệt
Một đường đi hướng đến: thiên đàng

 

Chờ ta đến. đêm nay, đồng đội
Cái gai này ngó bộ khó khắn
Mấy cái chốt dọc đường khó nhổ
Thà lội đồng nước ngập . Chắc ăn…

 

Nửa đêm dón người  từ cõi chết “covid-19” về lại cõi sống bằng ambulance.  Chúng tôi chỉ gặp 5 phút ngắn ngủi ngoài bãi đậu. Sau đó Y.  được chuyển vào  lại Nursing home. THT đứng cạnh băng ca bên phải ngoài cửa ambulance .

NỬA ĐÊM (2)

 

Không cần máy nhắm, không cần đạn (1)
Chỉ có tình yêu, trong trái tim
Ngày xưa đi giải vây đồn bạn
Ngày nay đi đón người trăm năm…

 

(1) Máy nhắm hồng ngoại tuyến, chỉ trang bị cho những đơn vị thám kích…

 

%d