Nguyệt san Giao Điểm (1972)

Nguyệt san Giao Điểm do nhà văn Trần Phong Giao diều hành, hiện diện trong năm 1972, với 3 số.
Số 1 chủ đề về nhà văn Thạch Lam ngày 15-1-1972
Số 2 &3 đặc biệt Xuân Nhâm Tý

Hiện chúng tôi chỉ có GĐ số 2&3. Sẽ bổ túc khi có cơ hội.

%d bloggers like this: