Mới sưu tập: Chỗ của Huệ (truyện dài) của Doãn Dân

DOÃN DÂN
(1938 – 1972)

(Doãn Dân qua nét phác họa của Nguyễn Trọng Khôi)

Tên thật Trần Doãn Dân . Sanh năm 1938 ở tây Phụ Long, huyện Mỹ Lộc, Tỉnh Nam Định, Bắc Việt.

Viết truyện cho Chỉ Đạo, Giai phẩm Tân Phong, Bách Khoa, Văn.

Nguyên sĩ quan QLVNCH.
Tử trận ngày 29-4-1972 tại Quảng Trị.

Tác phẩm xuất bản: Chỗ của Huệ (1968), Tiếng Gọi Thầm (1972)

Muốn tìm hiểu thêm về cõi văn chương của Doãn Dân, xin đọc: Thư Quán Bản Thảo số 46 chủ đề nhà văn Dõan Dân, gồm những bài:

Luân Hoán: Niệm hương Doãn Dân (thơ) / 53
Nguyễn Ngu Í: Phỏng vấn Doãn Dân /56
Nguyễn Vy Khanh: Nhà văn Doãn Dân / 61
Lữ Quỳnh: Doãn Dân cùng bằng hữu…/70
Văn Nguyên Dưỡng: Định mệnh / 72
Võ Hồng: Kỷ niệm với Doãn Dân / 91
Nguyễn Xuân Hoàng: Thư gửi người đã khuất / 95|
Định Nguyên: Doãn Dân, cát bụi / 98
Du Tử Lê:Chỗ nào cho Doãn Dân / 101

 

Bảng chụp lại Cáo phó của bằng hữu ở Bình Định, Phú Yên  trên tuần báo Khởi hành số 154  tháng 5-1972.

 

 

Doãn Dân – Chỗ của Huệ (truyện dài)

 Click bìa để đọc

%d