Thanh Lãng: Phê bình văn học thế hệ 1932 (tập II)

Được thực hiện trong những ngày đau khổ nhất, nhưng cũng can đảm nhất. Đau khổ vì hắn là nhà thơ, Can đảm bởi vì hắn nguyên là một trung đội trưởng thám kích.

Một trang mục lục

%d bloggers like this: