Một bài thơ mới tìm lại …

Một bạn trẻ trong nước đã tìm được một bài thơ cũ của tôi trên tạp chí Việt (Huế) vào tháng 6 năm 1969.
Xin thành thật cám ơn người bạn thơ đã gởi tặng món quà vô giá. 
Dọc lại bồi hồi. Có khi rơm rớm nước mắt. Tuổi trẻ của chúng tôi sao mà quá tội tình.

%d