Đời  đôi khi không ngờ – lại thật
Như  sáng nay,  trời lạnh vô cùng
Có bầy nai kéo nhau đến thăm
Cùng vểnh tai nghe ta gõ chữ !