Đáp tạ

Hôm nay nhận từ một bạn thơ – quen – tên- -nhưng- chưa -hề-gặp,   những giòng lục bát đầy cảm kích:

VÀI HÀNG GỬI TRẦN HUYNH

 

…Biết nhau, hai chục năm rày, 
Duyên chưa đến, hẹn… có ngày gặp thôi!
Về vườn, lướt mạng, rong chơi,
Qua Thư Quán, hội ngộ người phương xa…
Chủ nhân Tổng Quản, a ha,
Còn kiêm cán lớn, nhỏ, và chuyên viên…
Hưu rồi, đâu có dư tiền,
Đồ sale mua, gắng sửa…liền chạy ngay…
Thân cò, xoay sở cũng hay,
Trăm công việc, có hai tay, một đầu !
Thưc đơn, bếp nước thuộc làu,
Mua vui hiền nội…nhẹ sầu xe lăn…
Ngày ngày đến nursing home,
Thăm nhau, từng món ép ăn…nể tình…
Thêm cân, lên ký…cũng đành,
Mong khỏe lại, giúp người mình thương, yêu…

31/10/19   DHA

Thơ  cảm tạ:

vô vàn cảm tạ tiên sinh…
Tấm  lòng ưu ái  thân tình hiếm hoi
Chưa  duyên không được thấy người
Hữu duyên như thể  từ thời xa xưa
Dông Tây vời vợi đôi bờ
Cám ơn thơ  cám ơn người tặng thơ…
THT