Thi hoài không đậu…

Một ngày 24 tiếng
3 tiếng  ta  đến trường
Sáng  học bài  Chúa dạy
Chiều học bài  Phật răn

Thầy  kêu  tay  tôi đau
Ta vội vàng nắn bóp
Thầy kêu tôi muốn ói
Ta vội vàng mang thau

Thầy khoe  ngày  vu qui
Chồng  em  là tỉnh ủy
Ta học bài đừng ghen
Mà chúc mừng  dâu lão

Ta phải học  đừng buồn
Cứ  chân tay khiêu vũ
Phong  nàng là hoàng hậu
Phong ta là nô  bồi

Ta phải học tìm tòi
Làm tấm bì tấm chả
Nấu  cà ri, bún, phở
Nấu bánh tét, bánh chưng

Làm thơ bếp thợ bưng
Làm thợ nồi thợ chảo
Để  mỗi ngày chủ khảo
Chấm điểm cho  thủ khoa
Vậy mà nàng cứ cho
Điềm F hoài, trời ạ..