Hành trình thi ca của Bích Khê (5): Bích Khê thời 16, 17, 18 với những bài thơ chưa hề xuất hiện

Qua kinh nghiệm làm việc ở AT&T và IBM, Kim Mao Sư vương tôi đã tận dụng khả năng để tìm thêm  những bài thơ của Bích Khê  chưa hề được xuất hiện trên NET, trên sách, như một đóng góp vào việc sưu tập Dòng Thơ Cũ

16 tuổi

(Phụ Nữ Tân Văn số 162 ngày 4-8-1932)

PNTV ngày 24-11-1932

 

 

 

17 tuổi

(Sài Gòn số 199 ngày 31-12-1933)

 

 

(Sài Gòn số 182  ngày 10-12-1933)

 

 

Phụ Nữ Tân Văn 6-4-1933

 

Sáng tác lúc   18 tuổi

 

(Sài Gòn ngày 1 tháng tư, 1934)

bài thơ họa “tiễn chị Ngọc Sương”  đăng trên  báo Saigon  số 227 ngày 4-2-1934.  Ngọc Sương là chị ruột của Bích Khê cũng là một thi sĩ

 

Trên đây là một  số ít bài thơ và văn  do Bích Khê viết lúc ông  ở vào cái tuổi 16, 17 , 18,,. (1932-1934)
Mục đích của việc post này là chứng minh về một con người sớm trưởng thành, có tấm lòng yêu nước, có khuynh hướng xã hội.
Nhưng sau 1937, lý tưởng ấy đã thay đổi 180 độ.
Không còn Đường luật cũng không còn kêu gọi chúng ta phải tranh đấu nữa.
Tôi tự hỏi nếu không có  cái mốc 1937- năm mà Bích Khê bị bệnh phổi phải được dưa ra Huế  để điều trị – không biết có Tinh Huyết hay không ?

Không biết   chúng ta có được đọc những  đoạn thơ như thế này không :

Buồn lưu cây đào tìm hơi xuân
Buồn sang cây tùng thăm đông quân
Ô hay! Buồn vương cây ngô đồng
Vàng rơi! Vàng rơi: Thu mênh mông

 

Chắc chăn là không. Mà ngược lại, ông có thể là một nhà cách mạng, và thi tài của ông dùng để sơn phết màu cờ hơn là dùng cho cái đẹp của thơ.

 

 

 

%d bloggers like this: