Hành trình thi ca của Bích Khê (2)

 

Ngay sau khi  Lê Tràng Kiều  đăng bài giời thiệu về thơ Bích Khê (Lê Mộng Thu)  trên Tiểu Thuyết thứ Năm  số 30 (11-4-1939) :
…Mới đây, các bạn đã được say sưa nghe tiếng Tỳ bà thần ảo. Hãy im, nay tác giả Tỳ bà sẽ cho ta nghe hai khúc ca nữa. Khúc Hoàng hoa và khúc Nghê thường…”

thì Lê Ta (một bút hiệu của THế Lữ)   dùng những lời lẽ nặng nề, một mặt công kích Lê Tràng Kiều, một mặt hạ giá  những bài thơ mà Lê Tràng Kiều giới thiệu,   kết tôi là bắt chước thơ Xuân Diệu :

( Lê Ta, Tin văn vắn, Ngày nay số 162, 20 tháng 5, 1939)

Giận cá chém thớt ?

Xin nhớ là bài chửi của Lê Ta  chỉ xuất hiện vào ngày 20/5/1939, sau khi Tiểu Thuyết Thứ Năm có bài giới thiệu của Lê Tràng Kiều.  Lý do lLê Ta cho là thơ Lê Mông Thu bắt chước Xuân Diệu chỉ dùng vần Bằng.
Tuy nhiên, trước đó, Tiểu Thuyết Thứ Năm đăng bài Tỳ Bà cũng toan âm bằng, thì Lê Ta không hề   dả động !
Hay là ông  “giận cá chém thớt” ? vì không thích Lê Tràng Kiều nên những gì mà Lê Tràng Kiều cho là thơm, thì đối với Thế Lữ đều là hôi cả !

Ôi, thời nào cũng vậy.

 

 

 

%d bloggers like this: