Hành trình thi ca của Bích Khê (1)

Người viết:  Trần Hoài Thư

Nhà thơ Bích Khê sinh năm  1916 mất năm 1946, tên thật là Lê Quang Lương. Ngoài bút hiệu Bích Khê, ông còn ký bút hiệu Lê Mộng Thu.

Hầu hết những trang mạng khi  đề cập đến bút danh Lê Mộng Thu, đều viết bút hiệu này chỉ dành khi nhà thơ sáng tác thơ Đường Luật ( tiêu biểu là WIKIPEDIA).

Thật sự là không phải vậy. Bài  “Hoàng Hoa ” (đăng trên Tiểu thuyết thứ Năm, ký Lê Mộng Thu) là một  chứng dụ điển hình:

……

Lam nhung ô! màu lưng chừng trời;
Xanh nhung ô! Màu phơi nơi nơi.
Vàng phai nằm im ôm non gầy;
Chim yên neo mình ôm xương cây.
Đây mùa Hoàng hoa, mùa Hoàng hoa:
Đông nam mây đùn nơi thành xa…

Trái lâi, bút hiêu Bích Khê  có khi được dùng cho thể thơ Đường Luật.

Xin đơn cử hai bài thơ Đường Luật ký Bích Khê, được  đăng trên báo Sài Gòn ngày 1 tháng tư, 1934, lúc ông 17 tuổi:

 

hay bài thơ họa “tiễn chị Ngọc Sương”  đăng trên  báo Saigon  số 227 ngày 4-2-1934.  Ngọc Sương là chị ruột của Bích Khê cũng là một thi sĩ:

 

Hay là loại thơ đường   vịnh công ơn của tổ tiên trong việc chống đuổi ngoại xâm, bảo vễ bờ cõi:


(bao`Sài Gòn số 199 ngày 31-12-1933)

Mục đíc h của việc trích dẫn một số bài thơ Đường luật (có chứng liệu đàng hoàng)  này là :

1/  nói rõ về sự sai lầm của những  blogger kể cả Wikepedia mà từ trước đến nay chưa có ai lên tiếng.
2/  Muốn chứng minh về  một thời kỳ mà thi tài Bích Khê  bừng rộ  chói sáng như hào quang.  Thời kỳ ấy là thời kỳ  sau khi  những con vi trùng lao bắt đầu tấn công.
Mà cái mốc là năm 1937.